Over dit trendrapport

In onze snel veranderende maatschappij is het cruciaal om ons leeraanbod continu bij te knippen op maat van de noden en wensen van onze PC 200-organisaties. Daarom houdt onze afdeling Insight & Forecast de vinger aan de pols van onze economie en arbeidsmarkt.

Geregeld zet dat kenniscentrum hiervoor zelf studies op. Daarnaast baseren onze experts zich op nationale en internationale onderzoeksrapporten en analyses van onderwijsinstellingen, overheden, consultancybureaus enzovoort. Research op basis van externe bronnen vormde het startpunt van dit trendrapport. Deze oefening leverde een reeks rode draden op die we bundelden in 5 thematische clusters: werkgeluk, leercultuur, arbeidsmarkt, loopbaan en talent.

Vervolgens toetsten we die af in het veld bij specialisten in de materie en ervaringsdeskundigen. Dat gebeurde tijdens 5 virtuele rondetafels met experten en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Telkens kreeg een panel van een 6-tal Nederlandstalige en Franstalige leden met gemengde profielen een aantal stellingen voorgeschoteld en ging met elkaar in gesprek.

De rondetafelgesprekken vonden plaats van 15 tot en met 19 juni 2020 en werden in goede banen geleid door journalisten van HRmagazine.

Heel erg bedankt aan alle Cevora-collega’s die deelnamen aan de rondetafels: Julie Collard, Dirk Coenen, Sophie Mertens, Charlotte Olijslagers, Liesbeth Schaffler, Toon Schouteden, Marie Vanden Berghe, Isabel Van Hoedenaghe en Amira Zoukani.

Video's per trend

  • Arbeidsmarkt

  • Talent

  • Leercultuur

  • Werkgeluk

  • Loopbaan

Deelnemers rondetafels (alfabetisch)